Wielercomite De Zaluw Zuiddorpe
Welkom
Nieuws Bestuur en leden Sponsors
Loterij
Contact
Links
Geschiedenis Supportersclub De Zwaluw Zuiddorpe
De Geschiedenis.

  Als je in de herfst een zwaluw ziet, kun je proberen je de enorme reis naar Zuidelijk Afrika voor te stellen
die dit piepkleine vogeltje in het najaar maakt.
Op 18 september 1948 is ten huize van Prudent de Smet café Centraal te Zuiddorpe opgericht
een vereniging ter behartiging der wielersport welke de naam heeft aangenomen Supportersclub de Zwaluw onder voorzitterschap van de heer Piet van Dongen welke met meerderheid van stemmen werd gekozen.
De naam de Zwaluw is afkomstig van een simpele waarneming tijdens de oprichting. Toen namelijk vlogen de zwaluwen rond op zoek naar insecten; een opmerkzame wielerfanaat zag dat en vond de naam van deze gevleugelde vriend interessant genoeg op ermee op de proppen te komen.
2
 Het oude en het nieuwe bestuur in 1971
  Tijdens de eerste jaren van het bestaan van de supportersvereniging werden er twee wielerwedstrijden per jaar verreden, een in de maand juni en een in de maand augustus. 
Ook werd er jaarlijks een teeravond gehouden voor de leden en hun echtgenotes.
 2a      4a           
 Enkele rekeningen uit de jaren 1953
 
De wedstrijd in 1954 over verraderlijke kasseien
 8
Toestemming van de KNWU  voor het houden van de wedstrijd in 1954
  Op 4 oktober 1970 is ten huize van Louw en Riet Vermu café Centraal te Zuiddorpe door de
aanwezige leden een nieuw bestuur gekozen. Na 23 jaar voorzitter te zijn geweest
heeft de heer Piet van Dongen aangegeven per 1 januari 1971 zijn functie neer te leggen.
Voor oudere mensen zal het woord Boekweit nostalgische herinneringen oproepen, terwijl
het voor de huidige generatie een onbekend gewas is. Het wapen van Zuiddorpe bestaat uit 3 stuks boekweitbloemen; de geschiedenis verteld ons dat deze omstreeks 1481 zijn meegebracht door Joos van Ghistele en verbouwd  rond Zuiddorpe. De opkomst van de aardappel heeft het boekweit verdrongen, maar tot op heden blijft het boekweit met Zuiddorpe verbonden. Sinds de aanstelling van het nieuwe bestuur in 1971 heeft de supportersclub de jaarlijkse wielerwedstrijd gedoopt in de Boekweitronde.
Bestuur supportersclub de Zwaluw per 1 januari 1971.
Voorzitter H. de Mul
Penningmeester W. Migom
Secretaris G. Coone.
Op maandag 21 juni 1971 werd de eerste boekweitronde verreden voor aspiranten, nieuwelingen en amateurs met als respectievelijke winnaars Michel Jacobs, Ad Kraus en Cees van Dongen.
 
Programmaboekje 1971
1948 - 1973 25 jaar.
  Feestavond te Café Centraal Zuiddorpe.
Een feestelijke gebeurtenis waarin naast het vieren van het 25 jarig bestaan ook nog 6 ledenvan het eerste uur werden gehuldigd de heren P. van Dongen, H. Koen, O. Talboom, E. Waelput, L. Beleart, F. Herman en A. Apers; ook de bekende speaker Wim Hendrikse werd in het zonnetje gezet vanwege 25 jaar speaker op de Zeeuwse wielerkoersen te zijn. Er werd gegeten en gedronken en tussen door werd er gedobbeld om konijnen.
                     
                              Kranten artikel van de wedstrijd in 1973
  In juni 1973 werd de jubileumkoers verreden voor een 5000 koppig publiek met als trekpleister Fedor den Hertog en het bezoek van radio en TV op Zuiddorpe  met wielerverslaggever Theo Koomen.
                   
                Vooraankondiging van de 6e Boekweitronde in 1976

                    
                De wedstrijd in 1978
 Na de jaren 70 kwamen er in de jaren 80 magere tijden voor de wielersport in het algemeen.
Maar mede door het niet aflatende enthousiasme van bestuur, leden en sponsors wist men toch jaarlijks een boeiende wielerwedstrijd te organiseren.
    Wielrenners ronselen in de jaren 90
  Een ander hoogtepunt in de geschiedenis van  de Zwaluw is de viering van het 50 jarige bestaan op zaterdag 4 oktober 1997  Een halve eeuw wielrennen werd gevierd met een receptie, gevolgd door een feestavond in restaurant Onder de Linden. Het toenmalige bestuur bestond onder andere uit:
voorzitter Harry de Mul, secretaresse Annie van Hoecke en penningmeester Jo van Houte.
De jaren na de viering van het 50 jarig bestaan werd er ieder jaar weer een koers georganiseerd met wisselende resultaten want de organistoren moesten steeds harder werken om een acceptabel deelnemersveld aan de start te krijgen.
 
Het jubilerende bestuur in 1997
  In november 2008 geeft Harry de Mul aan het roer nu maar eens over te dragen na 39 of 40 jaar “in de telling is waarschijnlijk ergens in de jaren 70 een kleine hapering ontstaan”.
 
Het nieuwe bestuur in 2009
  Wil van Helvoirt werd gevraagd het voorzitterschap over te nemen  en samen met secretaris Danny Verduijn en penningmeester Werner Weemaes hebben zij er de schouders onder gezet om de jarenlange traditie van de koers op Zuiddorpe voort te zetten.  Tevens krijgt hierbij de invulling van het verdwenen kermisweekend een nieuw gezicht in de vorm van een sportweekend met hardloopwedstrijden,  een mountainbike en fietstoertocht en als afsluiting de jaarlijkse koers op de maandag voorafgegaan van dikke banden wedstrijden voor de jeugd dit alles in samenwerking met mountainbikeclub Zuiddorpe, de horeca van Zuiddorpe en leden en vrijwilligers die bij de organisatie van een evenement onmisbaar zijn.
     De wedstrijd in 2009

  In de jaren 2010 tot en met 2013 werd de Boekweitronde met een sterk wisselend aantal deelnemers verreden. Dit had tot gevolg dat het bestuur besloot om vanaf 2014 de wedstrijd onder de vlag van TMZ te laten doorgaan; ook de economische crisis had hier een deel in, het werd steeds lastiger om de begroting rond te krijgen.
Het was wel even wennen maar we zijn ervan overtuigd dat dit concept de komende jaren nog zal groeien.
Ook werden de dikke banden wedstrijden verplaatst naar de zaterdagmiddag dit om het voor de jeugd wat toegankelijker te maken.


In januari 2015 vond er een bestuurswisseling plaats Danny Verduijn die jarenlang de functie van secretaris vervulde ruilde deze positie in voor de functie van werkend lid en Agnes Koeman nam zijn taak over. Werner Weemaes is naast penningmeester dit jaar benoemd tot voorzitter.
Tevens ging in februari de nieuwe website de lucht in.


Ook voor dit jaar zijn er weer genoeg activiteiten in de maak. Zo staan we in maart 2015 op een voorjaarfair van Mooi Zuiddorpe om bekendheid en hopelijk nieuwe leden voor de vereniging te scoren. Ook is het programma voor het sportweekend al weer bekend. We starten op zaterdag met de dikke banden wetstrijden voor de jeugd en aansluitend zal er een wedstrijd voor oud-renners gehouden worden op een nieuw parcours in de dorpskern. Op maandag zal dan weer de traditionele Boekweitronde verreden worden.

          
In oktober 2016 besloten om de naam van onze vereniging te veranderen in Wielercomite De Zwaluw.
Hiermee duidelijker aan te geven de doelstelling van onze vereniging.

Wielercomite De Zwaluw      Correspondentieadres:  St. Katrijnstraat 23,  4574 PZ   Zuiddorpe     Nederland
Tel. 06 20 71 30 20    of    
@  
KvK  20167494          Rek.nr:  IBAN: NL97 RABO 37.57.06.178

 

terug naar boven terug naar boven
 Realisatie website: W.v.Helvoirt 2015    Update 17 november 2016